Savarankiškas darbas kaip alternatyva

Savarankiškas darbas visais laikais buvo ir yra išties įdomus būdas įsilieti į darbo rinką, ypač tokių krizių, kokias išgyvename dabar, metu, kai daugeliui žmonių stinga darbo.

Savarankišką darbą galima apibūdinti kaip profesinę ar verslo veiklą, kurią asmuo vykdo tiesiogiai. Savarankiškas darbas vertingas tuo, kad verslininkas ne tik susikuria darbo vietą sau, bet ir auga tiek visa verslo ekosistema, tiek šalies ekonomika (per gaunamą pelną, mokesčių mokėjimą, indėlį į socialinę apsaugą), jau nekalbant apie kuriamas naujas darbo vietas.

Kad savarankiškas darbas plistų, būtina skatinti verslumą, kurį galima apibūdinti kaip asmeninių savybių, įgūdžių ir žinių rinkinį, reikalingą savo pačių projektams ir profesiniams planams valdyti arba savo verslui kaip darbo kitiems alternatyvai kurti.

Nuo ko pradėti?

Visų pirma būtina savirefleksija: reikia sąžiningai apsvarstyti, ar turite verslininko gyslelę ir gyvybingumo bei pelningumo požiūriu realų projektą.

Jei atsakymas teigiamas, reikėtų pradėti nuo tokių žingsnių:

 1. Išanalizuokite verslo projekto gyvybingumą
 • Planuojamo vykdyti verslo profilis

– Kokios rūšies veikla bus plėtojama?

– Kokių patalpų ir techninių priemonių reikės?

 • Rinkos tyrimas

– Turi būti žinoma tikroji ar potenciali numatomo produkto ar paslaugos paklausa, rinka ir joje jau esami pasiūlymai.

 • Finansinė ir ekonominė studija

– Būtina pasiskaičiuoti pradines išlaidas ir tikėtinas pajamas.

 • Įmonės geografinės padėties tyrimas. Būtina atsižvelgti į tokius veiksnius kaip:

– Potencialių klientų, gyvenančių konkrečioje zonoje, skaičius

– Kiek pasirinkta verslo vieta arti klientų

– Geras privažiavimas

 

                  2. Verslo planas

 • Geras verslo planas suteikia patikimumo ieškant partnerių ir finansavimo. Jį, be kita ko, turėtų sudaryti tokie skyriai:

– Bendras verslo projekto apibūdinimas

– Įmonės veiklos aprašymas

– Rinkos, kuriai skirtas produktas ar paslauga, apibrėžimas

– Rinkodaros planas

– Gamybos planas, jei taikoma

– Būtini žmogiškieji ištekliai

– Ekonominis ir finansinis tyrimas, kuriame nurodomos planuojamos investicijos, finansavimo planas, pelno ir nuostolio biudžetas, ir kt.

 1. Finansavimas
 • Reikės apibūdinti produkto gamybos ar paslaugos teikimo poreikius ir kaip rasti būdų jų patenkinimui finansuoti:

– Nuosavomis lėšomis

– Iš išorės pritruktomis lėšomis

 1. Teisinės ir administracinės procedūros
 • Įmonės pavadinimo registravimas Registrų centre
 • Steigimo akto įforminimas pas notarą
 • Mokestinės tvarkos nustatymas
 • Įmonės registravimas visuose kituose registruose ir (ar) leidimus išduodančiose institucijose

Pratimas

 

 1. Kuo noriu tapti?  Dalyviams parodoma trumpa vizualizacija ir leidžiama pasirinkti, kokios srities verslą jie norėtų turėti.
 2. CANVAS verslo modelis: Kiekvienas dalyvis užpildo tuščią CANVAS verslo šabloną