Socialinis valdymas

Supraskite santykius

Santykis – tai ryšio su vienu ar daugiau žmonių būsena. Supratimas, kalbant apie santykius, reiškia „sugebėjimą susieti ir suprasti kažkieno veiksmų logiką“ (Oppong, 2019). Tai labai susiję su emociniu intelektu.

Kaip būti supratingesniems santykiuose (Villalon, 2021 m.)

 1. Skirkite laiko ir pastangų kitam žmogui pažinti. Žinant jo jausmus, stipriąsias ir silpnąsias puses, baimes, paprasčiau jį suprasti;
 2. Atpažinkite savo jausmus ir motyvus;
 3. Venkite primesti savo įsitikinimus ir idėjas. Atminkite, kad jūsų tikslas – suprasti kitus, todėl turite gerbti jų įsitikinimus kaip jų savasties dalį;
 4. Gerbkite kitų poreikius. Skatinkite žmones siekti savo tikslų ir gyventi savo gyvenimą net jums nedalyvaujant;
 5. Atminkite, kad ne visada esate teisus;
 6. Išmokite derėtis ir eiti į kompromisus. Raskite bendrą kalbą, kurioje abi pusės jaučiasi patenkintos arba sutinka nesutikti;
 7. Prieš reaguodami duokite kitiems laiko pasiaiškinti. Neskubėkite spręsti;
 8. Geriau rinkis gerumą nei pyktį. Pabandykite gražiai paaiškinti, kas jus įskaudino, kad tai nepasikartotų;
 9. Skatinkite kitus atsiverti ir išreikšti save. Nieko nėra svarbiau, kaip atvirai pasidalyti mintimis ir jausmais.

Efektyvus komunikavimas

Efektyvus komunikavimas – tai gebėjimas suprasti ne tik pranešimo informaciją, bet ir už jos slypinčius ketinimus bei emocijas. Norint efektyviai bendrauti, reikia aiškiai perteikti žinutę. Lygiai taip pat privaloma atidžiai išklausyti pranešimą, kad siuntėjas jaustųsi išgirstas ir suprastas.

 

Efektyvaus bendravimo įgūdžiai

Efektyviam bendravimui gali trukdyti nepakankamas dėmesys kalbėtojui, nenuosekli kūno kalba, neverbalinių signalų vengimas ir emocinės kontrolės stoka. Tačiau bendravimą galima pagerinti praktikuojant toliau išvardytus įgūdžius:

1 įgūdis

Praktikuokite aktyvų klausymąsi. Bendraujant būtina sutelkti dėmesį ne tik į žinutę, bet ir į emocijas, slypinčias už žodžių. Kartais emocijos būna tokios stiprios ir ryškios, kad atskleidžia daug daugiau informacijos nei žodžiai.

 

Aktyvaus klausymo tobulinimo būdai

2 įgūdis

Atkreipkite dėmesį į neverbalinius signalus – jie tikrai būtini, nes atskleidžia informaciją, kuri lieka nepasakyta žodžiais. Gebėjimas skaityti neverbalinius signalus ne tik padeda užmegzti ryšį su kalbėtoju, bet ir padeda palaikyti geresnius santykius darbe ir namuose.

Efektyvų bendravimą galima sustiprinti naudojant atvirą kūno kalbą. Kūnas turėtų būti pasuktas kalbėtojo link, žiūrima jam (jai) į akis ir naudojama kūno kalba, pabrėžianti žodinę žinutę, pavyzdžiui, draugiškai paplekšnojama per nugarą.

3 įgūdis

Stenkitės išlikti ramūs: įsivėlus į konfliktą ar nesutarimą, gali apimti stresas ar pyktis. Reguliuojant savo emocijas, pavyksta išvengti tolesnio nemalonios situacijos eskalavimo ir neigiamų padarinių. Taip pat naudinga pabandyti nuraminti ir kitą konflikto pusę.

Kai patiriant spaudimą vis dar norima efektyviai bendrauti, reikia skirti šiek tiek laiko ir atsipalaiduoti. Susikaupkite, susirikiuokite mintis, susikoncentruokite tik į vieną temą (klausimą, dalyką) ir stenkitės pasakyti tik tiek, kiek reikia. Bet kuriuo atveju būkite pasirengę eiti į kompromisą ir (ar) nutraukti konfliktą, sutikdami nesutikti.

Bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas – tai darbas kartu su vienu ar daugiau žmonių, siekiant rezultato. Taip daug darbų atliekama greičiau, todėl gaunami geresni rezultatai.

Žingsniai bendradarbiavimą skatinančios darbo aplinkos link (Kashyap, 2019 m.)

1 ŽINGSNIS: išsiaiškinkite asmenų stipriąsias puses. Tuo remiantis, tarp komandos narių užduotis galima paskirstyti taip, kad jos atitiktų kiekvieno kvalifikaciją.

2 ŽINGSNIS: suformuluokite tikslus, naudodamiesi formule S.M.A.R.T. Kelkite realius lūkesčius ir formuokite komandą taip, kad pasiektumėte išsikeltų tikslų.

3 ŽINGSNIS: naudokitės įvairiais bendradarbystės įrankiais. Pavyzdžiui, internetinė bendradarbystės programinė įranga leidžia dirbti vienoje platformoje keliese, nepaisant tikrosios buvimo vietos, taip pat sudaro sąlygas vienu metu dalytis failais ir bendrauti realiuoju laiku. Dėl to padidėja produktyvumas.

4 ŽINGSNIS: Skatinkite atvirumą. Suteikite visiems komandos nariams galimybę išsakyti savo nuomonę ir įsitikinimus bei pasidalyti savo patirtimi, grįsta jų kultūrine, finansine ir socialine padėtimi. Pripažinkite įvairovę ir pasinaudokite ja.

5 ŽINGSNIS: Skatinkite inovacijas ir už jas apdovanokite. Komandos nariai jausis pripažinti ir įvertinti.

6 ŽINGSNIS: Švęskite komandos sėkmę viešai. Pasveikinkite visus narius už jų indėlį ir motyvuokite juos pasidalyti savo sėkmės istorija. Taip didėja komandos pasitikėjimas ir jos narių motyvacija.

7 ŽINGSNIS: Ugdykite stiprų bendruomeniškumo jausmą. Žmonės darbo aplinkoje turi jaustis saugūs ir palaikomi, galintys atvirai reikšti savo įsitikinimus ir idėjas. Kritika ir griežti vertinimai žlugdo bendradarbiavimą.

 

Bendradarbiavimo įgūdžių tipai

Bendradarbiavimo įgūdžiai apima kai kuriuos pirmiau aptartus gebėjimus, įskaitant gebėjimą efektyviai komunikuoti, emocinį intelektą ir pagarbą įvairovei.

Komunikacijos įgūdžiai – tai gebėjimas aktyviai klausytis, rašytinė, žodinė ir neverbalinė komunikacija. Emocinis intelektas yra susijęs su gebėjimu atpažinti savo ir kitų emocijas bei jas valdyti. Galiausiai pagarba įvairovei reiškia pagarbą įvairiems įsitikinimams, idėjoms ir kultūroms. Tai apima atvirą bendravimą, jautrumą skirtingam kultūriniam ir religiniam auklėjimui bei visų komandos narių paskatinimą keistis idėjomis.

Bendradarbiavimo nauda

 1. Padeda spręsti problemas;
 2. Stiprina savianalizę, nes padeda geriau suprasti savo privalumus ir trūkumus;
 3. Padeda mokyti ir mokytis per keitimąsi įvairiomis idėjomis ir įsitikinimais tarp komandos narių;
 4. Didina efektyvumą, nes jaučiant žmonių grupės palaikymą, lengviau pasiekti tikslų.

Empatijos ir užuojautos įgūdžiai

Nors šie terminai dažniausiai vartojami sinonimiškai, savo esme jie yra skirtingi. Empatija yra kitų asmenų emocijų atpažinimas ir gebėjimas pasijusti jų vietoje, nes empatijos dėka patiriama tai, ką išgyvena kiti.

Užuojauta yra mažesnio intensyvumo emocija nei empatija. Tai gebėjimas atjausti nesėkmę ar nelaimę patyrusį asmenį.

Empatijos įgūdžiai

Danielis Golemanas įvardijo penkis pagrindinius empatijos elementus:

 1. Gebėjimas suprasti kitus: empatijos požiūriu suprasti kitus reiškia pajusti, kaip jie jaučiasi, žinoti apie jų jausmus ir domėtis jų rūpesčiais. Tam reikia aktyviai klausytis ir stebėti neverbalinius signalus;
 2. Kitų ugdymas: gebėjimas atpažinti kitų stiprybes bei silpnybes ir noras padėti jiems tapti geriausia savo pačių versija. Ugdoma giriant už pasiekimus, paliekant atsiliepimų ir duodant vertingų patarimų;
 3. Noras pasitarnauti: šis elementas labiausiai praverčia darbo aplinkoje, kai didžiausias dėmesys skiriamas klientų poreikiams ir ieškoma būdų, kaip juos maksimaliai patenkinti;
 1. Gebėjimas pasinaudoti įvairove reiškia pagarbos rodymą kultūriniams, finansiniams ir socialiniams skirtumams bei mokėjimą džiaugtis kiekvieno asmens iškeltomis naujomis idėjomis. Įvairovė – tai plėtros ir klestėjimo galimybė;
 2. Politinis raštingumas: politiniai įgūdžiai reiškia gebėjimą pajusti grupės emocinę būseną ir į ją reaguoti, imantis atitinkamų veiksmų.