Strateginis planavimas: analizė ir vertinimas, sprendimų paieška ir padarinių numatymas

Kiek žmogaus gyvenimas, veikla ir sprendimai priklauso nuo jo paties? Tiek, kiek jis pats tinkamai tvarko savo gyvenimą (dr. Janina Radvilė, PMP, 2017).


Nepaisant daugybės egzistuojančių apibūdinimų, strateginį asmeninės karjeros planavimą geriausiai apibrėžia įvardinimas, kad tai yra nuoseklių žingsnių procesas, kurio metu:
1) nustatomi tikslai,
2) parengiamas veiksmų planas šiems tikslams pasiekti,
3) numatomos / įvertinamos galimos rizikos.

Strateginis planavimas taip pat numato prisitaikymo prie pokyčių galimybes, įskaitant pokyčius asmeniniame žmogaus gyvenime, šalies ir pasaulio ekonomikoje, aplinkos ar klimato pokyčius ir kt.

Tinkamų tikslų nustatymas

Pagal John Whitmore, žymaus lyderystės ugdymo ir veiklos konsultanto, sukurtą modelį, asmeniniai tikslai turėtų būti skirstomi į galutinius ir veiklos tikslus.

Pavyzdžiui, galutinis tikslas gali būti „noriu susirasti darbą šeimai priklausančioje kepyklėlėje“. O veiklos tikslas, padedantis pasiekti šį tikslą, gali skambėti kaip „kasdien po 2 valandas kepsiu / skaitysiu literatūrą apie kepimą“.


Svarbu atminti, kad jei išsikeltas tikslas nepasiekiamas – nėra jokios vilties, kad pavyks jį pasiekti. Jei tikslas nesudėtingas – jis nemotyvuos stengtis.


Keliant tikslus darbe, gyvenime, šeimoje ir pan. nuolat reikia galvoti apie priežastis, slypinčias už šių tikslų. Pirma, turėtų kilti klausimas „KODĖL keliu tokį tikslą“, o kiti klausimai, pvz., „KĄ turiu padaryti siekdamas šio tikslo“, gali tik sekti po to.


Kai tik žmogui tikslas yra aiškus ir jis juo dega, smegenys nesąmoningai pradeda organizuoti elgesį taip, kad tikslas būtų pasiektas.

PRAKTINĖ UŽDUOTIS 1


Pavadinimas:
Ar tikslas tikrai tavo?

Tikslas: išsiaiškinti, ar užsibrėžtas tikslas koreliuoja su 14 toliau pateikto John Whitmore modelio reikalavimų.

Ugdomi įgūdžiai: savianalizė, sprendimų kūrimas ir padarinių numatymas.

Minimalus dalyvių skaičius: 1.

Trukmė: iki 30 min.

Minimalus instruktorių skaičius: nėra.

Kiti reikalavimai: rami ir pozityvi atmosfera, leidžianti geriau susikoncentruoti į užduotį be jokių trukdžių.

Trumpas aprašymas:

Išsiaiškinę tikslą, patikrinkite, ar jis atitinka šiuos 14 reikalavimų, dėstomų toliau pateikiamame John Whitmore modelyje.

Išvertus iš anglų kalbos, SMART reiškia sumanus, PURE – grynas, CLEAR – aiškus (red. past.).

Užpildžius šias dvi lenteles, toliau reikėtų apgalvoti, ar:

  1. Tikslai yra TAVO (ne tėvų, sutuoktinio, mokytojų ir pan.);
  2. Tikslai atitinka mano vertybes, o vertybės – tikslus. Pagalvokite, kas jūsų gyvenime yra svarbiausia;
  3. Tikslas neprieštarauja asmeninėms vertybėms. Jeigu prieštarauja – žmogus jaučia stresą, nepasitenkinimą, kartėlį;
  4. Yra papildomų sąlygų tikslui pasiekti. Jei taip – įvardykite jas: pavyzdžiui, baigęs profesinį mokymą, įsteigsiu savo šeimos kepyklą;
  5. Tikslas yra ties galimybių riba, t. y. ar jis ne per mažas – kitaip toks tikslas nemotyvuos;
  6. Minite tik tai, kas priklauso išimtinai nuo jūsų. Pavyzdžiui, ar formuluojate tikslą teigiamai ir nukreipdami į save (Noriu susirasti darbą), ar neigiamai ir nukreipdami jį į išorę (Nenoriu pritrūkti pinigų);
  7. Vartojate esamąjį laiką, t. y. aš darau, o ne darysiu;
  8. Vartojate tik teigiamas frazes: pavyzdžiui, Noriu turėti darbą, o ne Nenoriu būti bedarbis.

Jei įsivertinti pagal šiuos 14 žingsnių kol kas per sudėtinga, tikslus kelkite vadovaudamiesi dar paprastesne taisykle KISS: Keep It Simple, Stupid! (Ši santrumpa – tai kalambūras iš ją sudarančių žodžių pirmųjų raidžių (angl. kiss – bučinys, Keep It Simple, Stupid! – Žioply, žiūrėk į viską paprasčiau! – red. past.)

PRAKTINĖ UŽDUOTIS 2

Pavadinimas: Veiksmų plano sudarymas

Tikslas: strategiškai suplanuoti savo profesinį / asmeninį kelią; įsivertinti asmeninę motyvaciją siekiant tikslo; išmokti atskirti galutinius tikslus nuo veiklos tikslų.

Ugdomi įgūdžiai: savianalizė, strateginis planavimas, sprendimų kūrimas ir padarinių numatymas.

Minimalus dalyvių skaičius: 1.

Trukmė: iki 30 min.

Minimalus instruktorių skaičius: nėra.

Kiti reikalavimai: rami ir pozityvi atmosfera, leidžianti geriau susikoncentruoti į užduotį be jokių trukdžių.

Trumpas aprašymas: Veikla gali būti vykdoma dviem būdais – trumpuoju ir ilguoju.
Trumpasis būdas – sudaryti trumpalaikį planą, padedantį siekti asmeninių tikslų. Didesnė tikimybė, kad dalyviui pavyks pasiekti tikslo, jei jo planas atsakys į 4 paprastus klausimus:

Tačiau kai kuriems užduoties dalyviams, ypač tiems, kurie mėgsta atidėlioti arba nepasitiki savimi, naudingesnis ilgasis būdas – Sutartis su savimi pačiu. Tam reikia užpildyti sutarties šabloną:

Nuorodos

  1. Janina Radvilė. Niekada nevėlu gyventi. Svajok. Planuok. Išdrįsk. Tyto alba, 2017.·      
  2. Mikael Krogerus and Roman Tschappeler. The Decision Book. Fifty models for strategic thinking. Kein et Aber AG Zurich-Berlin, 2017.