Επίβλεψη και καθοδήγηση

Η καθοδήγηση περιγράφεται ως μια σχέση αφοσίωσης κατά την οποία ένα ανώτερο ή πιο έμπειρο άτομο παρέχει καθοδήγηση, συμβουλές και ευκαιρίες ανάπτυξης για να διαμορφώσει την επαγγελματική εμπειρία
ενός κατώτερου επαγγελματικά ατόμου τόσο μέσω εργασιακής όσο και μέσω ψυχολογικής υποστήριξης (Eby, 1997). 

Η καθοδήγηση μπορεί να επιφέρει μια σειρά από οφέλη για ενήλικες με χαμηλά προσόντα, όπως βελτιωμένες σχέσεις, αυξημένες δεξιότητες επικοινωνίας και επιμονή (CEDEFOP 2021). Τέλος, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η καθιέρωση ενός προγράμματος καθοδήγησης απαιτεί σαφή σκοπό, γνώσεις και προσαρμογή στο επάγγελμα, τον οργανισμό και τις ανάγκες των ατόμων. (Bjursell and Sädbom, 2018). 

Παρακολουθήστε αυτό το εισαγωγικό βίντεο σχετικά με την καθοδήγηση.

(Πώς να βρείτε το άτομο που μπορεί να σας βοηθήσει να προχωρήσετε στη δουλειά, Carla Harris – https://www.youtube.com/watch?v=gpE_W50OTUc)

Πώς να γίνεις καλός μέντορας;

Πριν ξεκινήσετε να προσπαθείτε να είστε καλός μέντορας, θα πρέπει να δώσετε προσοχή στα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του ιδανικού δυνητικού μέντορα. Ένας καλός μέντορας έχει κίνητρα και είναι ενεργητικές, ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη των άλλων και πρόθυμος να αφιερώσει το χρόνο τους (Forbes 2020). Αναλυτικά, ένας ιδανικός μέντορας θα πρέπει 1) να έχει επαγγελματικές δεξιότητες, 2) να μοιράζεται γνώσεις, 3) να παρέχει καθοδήγηση, 4) να οικοδομεί εμπιστοσύνη, 5) να μαθαίνει νέες δεξιότητες, 6) να μοιράζεται θετικές πληροφορίες και 7) να παρέχει «αρνητικά σχόλια» για να επισημάνει τι δεν λειτουργεί (Hoffmeister et al. 2011).

Πώς να είσαι καλός καθοδηγούμενος;

Η βιβλιογραφία δίνει μερικές συμβουλές για το πώς μπορείτε να το πετύχετε υιοθετώντας τους ακόλουθους οδηγούς:

1) Μείνετε σταθεροί στους συγκεκριμένους στόχους από την αρχή,

2) Να βρίσκεστε με τον μέντορά σας με συνέπεια,

3) Ορίστε μια ατζέντα,

4) Να είστε ανοιχτοί σε σχόλια: θετικά ή εποικοδομητικά,

5) Κρατήστε σημειώσεις καθώς συνεδριάζετε,

6) Αποφασίστε για μια ημερομηνία λήξης,

7) Καταλάβετε ότι αυτή δεν είναι μια συνεδρία θεραπείας,

8) Σκεφτείτε να δημιουργήσετε ένα συμβούλιο μεντόρων (NPR, 2020).

Επίβλεψη και καθοδήγηση – Δραστηριότητα

Όνομα της δραστηριότητας 

Παιχνίδι ρόλων – Παροχή καθοδήγησης

Στόχος της δραστηριότητας 

Ο στόχος της δραστηριότητας είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με την καθοδήγηση και τους ρόλους μεταξύ μέντορα-καθοδηγούμενου. Τους δίνει την ευκαιρία να εξασκήσουν ορισμένες από τις συμβουλές που απαιτούνται όταν ζητούν καθοδήγηση, όπως η ανταλλαγή εξειδικευμένης εμπειρίας, η παροχή κινήτρων στους
καθοδηγούμενους, η παροχή εναλλακτικών λύσεων, η παροχή σχολίων, η παροχή αρνητικών σχολίων κ.λπ.

Δεξιότητες που αναπτύσσει η δραστηριότητα 

Παροχή καθοδήγησης, Ενεργή ακρόαση, Κίνητρο, Παροχή εποικοδομητικής κριτικής, Δημιουργικότητα

Για πόσα άτομα είναι κατάλληλη η δραστηριότητα 

Η δραστηριότητα απαιτεί 2 άτομα, έναν μέντορα και έναν καθοδηγούμενο. Η δραστηριότητα μπορεί να εκτελεστεί
με όσα ζευγάρια συμμετέχουν σε κάθε ομάδα ατόμων.

Χρόνος που απαιτείται για τη δραστηριότητα 

Εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετεχόντων και το θέμα που μιλούν. Περίπου 15-20 λεπτά.

Πόσοι εκπαιδευτές χρειάζονται 

1

Άλλες προϋποθέσεις (χώρος, εξοπλισμός…) 

Ανοιχτό χώρο, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να καθίσουν σε ζευγάρια και μια συσκευή που υπολογίζει τον
χρόνο που πρέπει να περάσει κάθε ζευγάρι μαζί.

Περιγραφή της δραστηριότητας 

Οι συμμετέχοντες κάθονται σε ζευγάρια/ζευγάρια των 2 ατόμων (σε κάθε ομάδα μπορεί να υπάρχουν όσο το
δυνατόν περισσότερα ζευγάρια/ζευγάρια). Το ένα άτομο είναι ο μέντορας και το άλλο ο καθοδηγούμενος. Ο
καθοδηγούμενος αρχίζει να περιγράφει ένα συγκεκριμένο ζήτημα/πρόβλημα που τέθηκε πρόσφατα στην εργασία
του (3 λεπτά). Μετά τα 3 λεπτά, πρέπει να θέσει μια συγκεκριμένη ερώτηση/αίτημα στον μέντορα, ο οποίος
είναι υπεύθυνος να σκεφτεί, να αποφασίσει και να του κάνει εποικοδομητική κριτική (5 λεπτά). 

Ο υπόλοιπος χρόνος (7-12 λεπτά) θα αφιερωθεί στη συζήτηση μεταξύ του μέντορα και του καθοδηγούμενου για το πώς θα μπορούσε να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα/πρόβλημα. Αυτή η δραστηριότητα θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να μάθουν πώς να 1) να ακούν τους άλλους ενεργά, 2) να προωθούν την κριτική σκέψη, 3) να παρέχουν θετικά σχόλια και 4) να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις σε ένα δεδομένο ζήτημα/πρόβλημα. Το παιχνίδι ρόλων είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας στην ακρόαση, την κριτική σας σκέψη και τις δεξιότητες παροχής εποικοδομητικής κριτικής, οι οποίες είναι βασικά στοιχεία για την καθοδήγηση.

Βιβλιογραφία

  1. Bjursell, C. and Florin Sädbom, R. (2018), “Mentorship programs in the manufacturing industry”, European Journal of Training and Development, vol.42, no. 7/8, pp. 455-469. https://doi.org/10.1108/EJTD-05-2018-0044
  2. Eby, L. T. (1997). Alternative forms of mentoring in changing organizational environments: A conceptual extension of the mentoring literature. Journal of Vocational Behavior, vol.51, pp.125-144.
  3. Forbes (2020) What makes a great mentor, and the importance of having one, Paramita Bhattacharya, Forbes, 24 February 2020. Accessed at: https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2020/02/24/what-makes-a-great-mentor-and-the-importance-of-having-one/?sh=692852a8556f
  4. Hoffmeister, K.; Cigularov, K.P.; Sampson, J.; Rosecrance, J.C. and Chen, P.Y. (2011) A perspective on effective mentoring in the construction industry, Leadership & Organisation Development Journal, vol.32, no.7, pp.673-688.
  5. NPR (2020) The right mentor can change your career. Here’s how to find one, 3 September 2020, Accessed at: https://www.npr.org/2019/10/25/773158390/how-to-find-a-mentor-and-make-it-work?t=1625137540686
  6. Yount, K.M; Miedema, S.; Krause, K.H.; Clark, C.J., Chen, J.S. and del Rio, C. (2018) GROW: a model for mentorship to advance women’s leadership in global health, Global Health, Epidemiology and Genomics, vol.3, no.5.