Valstybinės duomenų apsaugos institucijos

Valstybinės duomenų apsaugos institucijos (VDAI) veikia nepriklausomai ir yra atsakingos už duomenų apsaugos įstatymų įgyvendinimą bei priežiūrą. Jos turi teisę nagrinėti duomenų pažeidimo atvejus ir teikti įstatymų pataisas.

VDAI teikia ekspertinius patarimus duomenų apsaugos klausimais ir kaltinimus dėl padarytų BDAR bei atitinkamų nacionalinių įstatymų pažeidimų. BDAR numato, kad visos ES valstybės narės privalo turėti duomenų apsaugos instituciją, kuri yra tarpininkė tarp suinteresuotųjų šalių toje valstybėje narėje (Clerck, 2019).

Valstybinės duomenų apsaugos institucijos projekto šalyse partnerėse:

  1. Lietuva: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (https://vdai.lrv.lt/lt/)
  2. Austrija: Austrijos duomenų apsaugos inspekcija (https://www.dsb.gv.at/)
  3. Ispanija: Ispanijos duomenų apsaugos inspekcija (https://www.aepd.es/es)
  4. Graikija: Graikijos duomenų apsaugos inspekcija (https://www.dpa.gr/en)
  5. Kipras: Asmens duomenų apsaugos komisaro biuras http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/home_en/home_en?opendocument
  6. Italija: Italijos duomenų apsaugos inspekcija (https://www.garanteprivacy.it)