Europos Sąjungos direktyvos – svarbus antrinis ES duomenų apsaugos teisės šaltinis. Tarp ES duomenų apsaugos teisės direktyvų reikėtų išskirti ES e. privatumo direktyvą. Tai sektorinis teisės aktas, nustatantis reikalavimus duomenų tvarkymui elektroninių ryšių srityje. ES e. privatumo direktyva Lietuvoje yra perkelta į Elektroninių ryšių įstatymą. Ji taikoma duomenų tvarkymui, tiesiogiai susijusiam su viešųjų elektroninių ryšių […]

Read More