Kas yra darbo sutartis?   Darbo sutartis yra žodinis arba rašytinis susitarimas, apibrėžiantis įmonės ir darbuotojo darbo santykius. Ji leidžia abiem šalims aiškiai suprasti savo pareigas ir darbo sąlygas, pvz., darbuotojo teises, pareigas, darbo sąlygas ir reikalavimus. Pažeidus sutartį, įmonė turi teisę pareikalauti atlyginti patirtą žalą. Darbo sutarčių rūšys: visos dienos, ne visos dienos ir […]

Read More