Elektroniniai parašai Elektroniniai parašai leidžia pasirašyti internetinius dokumentus – panašiai, kaip tai daroma pasirašant dokumentą rašikliu įprastame fiziniame pasaulyje. Anksčiau teisiškai galiojo tik ranka padėti parašai. 1999 m. priimta direktyva dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0093) išplėtė el. parašo galiojimo ribas. Direktyva dėl elektroninių parašų reguliavimo Europos lygmeniu sukūrė elektroninių parašų ir sertifikavimo paslaugų […]

Read More