Autonomija seniai laikoma svarbia profesinės veiklos sudedamąja. Tradiciškai ji  suvokiama kaip mastas, kuriuo individas ar profesinė grupė pajėgi kontroliuoti darbe priimamus sprendimus ir panaudoti turimas žinias (VanHeuvelen, 2020). Darbo autonomija – tai darbuotojams suteikiama laisvė priimti sprendimus dėl darbo ir patiems tuos darbus planuotis (Hussain ir Gulzar, 2019). Laikoma, kad būdami autonomiški, darbuotojai noriau deda […]

Read More