Bet kokio formato informacija yra sukurta pranešimui perduoti ir skirta dalintis bei platinti pasirinktu būdu. Esama įvairių nuolat pasikartojančių informacijos tyrimo, kūrimo, tikslinimo ir dalijimosi procesų, todėl pats informacijos kūrimo, naudojimo ir platinimo procesas yra didelė nuolatinio mokymosi proceso dalis. Švietimo metodas mokymasis dirbant – itin tinkamas skaitmeninio raštingumo įgūdžiams tobulinti. Įrankių ir programinės įrangos […]

Read More