Dec 19

Τι είναι οι Δεξιότητες Διαχείρισης Καριέρας (ΔΔΚ);

#CREW ProjectComment Closed

Οι δεξιότητες καριέρας είναι οι ικανότητες για προσωπική κατανόηση και ανάπτυξη, για να εξερευνήσετε τη ζωή και τους κόσμους της μάθησης και της εργασίας. Επιπλέον, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ζωής, της μάθησης και της εργασίας, όταν βρίσκεστε σε περιόδους αλλαγών και μεταβατικά στάδια. Οι Δεξιότητες Διαχείρισης Καριέρας (ΔΔΚ) σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε την προσωπική σας […]

Read More
Dec 19

Αντανακλαστικά και Προληπτικά συστατικά: δεξιότητες, ικανότητες και στάσεις

#CREW ProjectComment Closed

Οι παραπάνω έννοιες, αν και διαφορετικές, σχετίζονται με: α) Τη γνώση: Το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω της μάθησης, της εμπειρίας ή της αυτογνωσίας. Η γνώση είναι η συλλογή γεγονότων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζονται με έναν τομέα μελέτης ή εργασίας. β) Τη Δεξιότητα: Την ικανότητα εκτέλεσης ή ολοκλήρωσης μίας συγκεκριμένης εργασίας. γ) Την […]

Read More
Dec 18

Η τρέχουσα αγορά εργασίας

#CREW ProjectComment Closed

Τι είναι η σύμβαση εργασίας; Η σύμβαση εργασίας είναι μια προφορική ή γραπτή συμφωνία που καλύπτει την εργασιακή σχέση μιας εταιρείας και ενός εργαζόμενου. Επιτρέπει στα δύο μέρη να κατανοήσουν με σαφήνεια τις υποχρεώσεις τους και τους όρους εργασίας, όπως τα δικαιώματα του εργαζόμενου, τις ευθύνες, τις συνθήκες εργασίας και τα καθήκοντα. Σε περίπτωση αθέτησης […]

Read More
Dec 18

Αναζήτηση εργασίας, κρυφή αγορά εργασίας και δικτύωση

#CREW ProjectComment Closed

Ένα από τα πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσει κάθε άτομο εάν επιθυμεί να βρει δουλειά είναι να την αναζητήσει. Φαίνεται προφανές αλλά η αναζήτηση εργασίας είναι μία εργασία για το σπίτι, είναι από μόνη της μία δουλειά. Γι’ αυτό γίνεται λόγος για «την εργασία της αναζήτησης δουλειάς». Η αναζήτηση εργασίας απαιτεί χρόνο, προσπάθεια, επαφές και […]

Read More
Dec 18

E U R O P A S S / Βιογραφικό, συνοδευτική επιστολή και συνέντευξη για δουλειά

#CREW ProjectComment Closed

Βιογραφικό Το βιογραφικό είναι ένα έγγραφο που αναδεικνύει τις σπουδές και τα προσωπικά και επαγγελματικά προσόντα ενός ατόμου. Το βιογραφικό γράφεται συνήθως ως απάντηση σε μια αγγελία εργασίας, αλλά μπορεί επίσης να παραδοθεί με πρωτοβουλία του ατόμου σε περιπτώσεις στις οποίες επιθυμεί να προσφέρει τις επαγγελματικές του υπηρεσίες, να συστήσει τον εαυτό του, να παρουσιάσει […]

Read More
Dec 17

Ψυχομετρικά Τεστ και δυναμική της Ομάδας

#CREW ProjectComment Closed

Τα ψυχομετρικά τεστ είναι αντικειμενικά τεστ που χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν τις ικανότητες ενόςατόμου να εκτελέσει ορισμένα καθήκοντα, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρά του, την ευφυΐα του, τις αντιδράσεις του σε διαφορετικές καταστάσεις, καθώς και τη μελλοντική συμπεριφορά του στην εργασία. Συστάσεις πριν από την εξέταση: Να είστε ήρεμοι και […]

Read More
Dec 17

Η αυτοαπασχόληση ως εναλλακτική

#CREW ProjectComment Closed

Η αυτοαπασχόληση είναι ένας πολύ ενδιαφέρων τρόπος ένταξης στην αγορά εργασίας ανά πάσα στιγμή, και ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που διανύουμε, στην οποία η απασχόληση για άλλους είναι σπάνια. Η αυτοαπασχόληση μπορεί να οριστεί ως επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα που δημιουργείται από άτομο που την ασκεί άμεσα. Η αυτοαπασχόληση έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα […]

Read More
Dec 17

Αυτογνωσία

#CREW ProjectComment Closed

Αναγνώριση συναισθημάτων Τα συναισθήματα δεν ελέγχονται συνειδητά. Το τμήμα του εγκεφάλου, το οποίο συνδέεται με τα συναισθήματα, είναι το μεταιχμιακό σύστημα (Recognizing and ManagingEmotions, n.d.). Τα συναισθήματα είναι αδιαχώριστα από την προηγούμενη εμπειρία και μνήμη. Επομένως, εάν κάποιος είχε μια τραυματική εμπειρία στο παρελθόν, τότε είναι πιθανό ότι η συναισθηματική του απάντηση σε ένα παρόμοιο […]

Read More
Dec 16

Αυτοδιαχείριση

#CREW ProjectComment Closed

Αυτοπεποίθηση, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα Η αυτοπεποίθηση είναι η πίστη στον εαυτό μας και η πεποίθηση ότι θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις τηςζωής και θα πετύχουμε. Το να έχουμε αυτοπεποίθηση περιλαμβάνει την αναγνώριση των δεξιοτήτων μας καιτων αδυναμιών μας και ένα αίσθημα ασφάλειας ως επακόλουθο αυτής της αναγνώρισης. «Η ανθεκτικότητα του ανθρώπου είναι η ικανότητα να ανταπεξέρχεται […]

Read More
Dec 16

Κοινωνική Ευαισθητοποίηση

#CREW ProjectComment Closed

Διαπραγμάτευση και επίλυση συγκρούσεων Όταν δύο ή περισσότερα μέρη επιθυμούν, μέσω επικοινωνίας, να καταλήξουν σε συμφωνία, η οποία θα συμβιβάσει τα αντίστοιχα συμφέροντά τους, αυτή η διαδικασία ονομάζεται διαπραγμάτευση (Negotiate to Resolve Conflict, 2020). Η σύγκρουση προκύπτει, όταν δύο ή περισσότερα μέρη έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, απόψεις, αξίες ή στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και όταν το ένα […]

Read More
Dec 15

Δημιουργία Ομάδας

#CREW ProjectComment Closed

Τι αποτελεί μία ομάδα; “Μια ομάδα είναι μια ομάδα ατόμων, που εργάζονται όλοι μαζί για έναν κοινό σκοπό” (Understanding Team –What Is a Team ; n.d.). Υπάρχει διαφορά μεταξύ ενός γκρουπ ανθρώπων και μίας ομάδας. Ένα γκρουπ μπορεί να περιλαμβάνει άτομα με κοινά ενδιαφέροντα, πεποιθήσεις και στάσεις. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο τα μέλητης ομάδας να […]

Read More
Dec 15

Επίλυση προβλημάτων και Λήψη αποφάσεων

#CREW ProjectComment Closed

Επίλυση προβλημάτων Το Συνοπτικό Λεξικό της Οξφόρδης (1995) ορίζει ένα πρόβλημα ως «Ένα αμφίβολο ή δύσκολο ζήτημα που απαιτεί λύση» και «Κάτι δύσκολο να κατανοηθεί ή να επιτευχθεί ή να αντιμετωπιστεί» (Problem Solving, n.d.). Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας πρόκειται να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα, είτε ουσιώδη είτε λιγότερο σημαντικά, σε όλους τους τομείς […]

Read More
Dec 15

Κίνητρα στον χώρο εργασίας

#CREW ProjectComment Closed

Σχεδιάστε μια εργασία με κίνητρα Το κίνητρο είναι η διαδικασία που ξεκινά, καθοδηγεί και διατηρεί συμπεριφορές προσανατολισμένες στο στόχο (The Psychology of What Motivates Us, 2020). Είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Το κίνητρο μπορεί να είναι είτε εσωτερικό (πυροδοτείται από εγγενείς ανάγκες), είτε εξωτερικό (προκαλείται από την ανάγκη χρημάτων για παράδειγμα). […]

Read More
Dec 15

Διαχείριση χρόνου

#CREW ProjectComment Closed

Λίστες Υποχρεώσεων Μία To Do List “είναι μια λίστα υποχρεώσεων που πρέπει να ολοκληρώσετε ή πράγματα που θέλετε να κάνετε” (BurtonPayne, 2020). Οι εργασίες που περιλαμβάνονται οργανώνονται προκειμένου να δοθούν προτεραιότητες.Αυτού του είδους οι λίστες μπορούν είτε να γραφτούν σε ένα κομμάτι χαρτί, είτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνολογικά μέσα, όπως αντίστοιχες εφαρμογές ή προγράμματα υπολογιστή […]

Read More
Dec 07

Διαμόρφωση του δικού σας πλαισίου των Δεξιοτήτων Διαχείρισης Καριέρας

#CREW ProjectComment Closed

Το προσωπικό σας ταξίδι για τη διαχείριση της καριέρας επηρεάζεται από τις επίσημες και μη εμπειρίες μάθησης, τις συμβουλές και την καθοδήγηση ενώ το να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά τις δεξιότητές σας, τους πόρους και τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα σας εξοπλίσει, ώστε να διαμορφώσετε το δικό σας πλαίσιο ΔΔΚ. Career Management Skills   Source: Own elaboration Δημιουργία […]

Read More
Dec 07

Χώροι Συνεργασίας

#CREW ProjectComment Closed

Οι χώροι συνεργασίας είναι κατά κύριο λόγο κοινόχρηστοι χώροι εργασίας. Προσφέρουν ικανοποιητικό χώρο γραφείου για όσους επιθυμούν να αποφύγουν την απομόνωση ενός γραφείου στο σπίτι ή ενός καφέ. Αυτοί οι κοινόχρηστοι χώροι εργασίας διαθέτουν παροχές που μοιάζουν με εκείνες των κανονικών γραφείων, όπως γραφεία, ιδιωτικές αίθουσες συσκέψεων, κουζίνες, καφέ και πολλά άλλα. Συχνά, προσφέρουν επίσης […]

Read More
Dec 07

Κοινωνική Διαχείριση

#CREW ProjectComment Closed

Κατανόηση των σχέσεων Σχέση είναι η κατάσταση σύνδεσης με ένα ή περισσότερα άτομα. Κατανόηση σε μια σχέση σημαίνει «να μπορείς να συσχετίσεις και να κατανοήσεις τη λογική πίσω από τις ενέργειες κάποιου» (Oppong, 2019).Έχει να κάνει πολύ με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Πώς να είσαι πιο κατανοητικός σε μία σχέση (Villalon, 2021) Αφιερώστε χρόνο και προσπαθήστε […]

Read More
Dec 07

Τηλεργασία

#CREW ProjectComment Closed

Πως να διαχειριστείτε την εργασία από το σπίτι Οι παραγγελίες λόγω παραμονής στο σπίτι που προκάλεσε ο COVID-19, δημιούργησε μια πρόκληση για όλους τους εργαζόμενους. Ορισμένες εταιρείες εφάρμοσαν για πρώτη φορά πολιτικές για εξ’ αποστάσεως εργασία (Gurchiek, 2020). Αυτή η άνευ προηγουμένου κατάσταση επέφερε σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Η πλειοψηφία των εργαζομένων έπρεπε να […]

Read More