Jan 27

Δικτύωση

#CREW ProjectComment Closed

5 τρόποι για να δικτυωθείτε πιο αποτελεσματικά Οι ίδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλή παρουσίαση του εαυτού σας στην αγορά εργασίας και την επιτυχημένη δικτύωση. Είναι σημαντικό να μπορείτε να παρουσιάσετε τον εαυτό σας και την ιδέα σας με τρόπο που όχι μόνο δίνουν οι άλλοι προσοχή, αλλά και δείχνουν εμπιστοσύνη. Ειδικά, αν […]

Read More
Dec 13

Ποιες είναι οι βασικές δεξιότητες; (Soft skills)

#CREW ProjectComment Closed

Οι βασικές ή κοινωνικές δεξιότητες (γνωστές και ως: μη τεχνικές δεξιότητες) αναφέρονται σε έναν συνδυασμό προσωπικών χαρακτηριστικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαπροσωπικών δεξιοτήτων τα οποία δίνουν τα απαραίτητα εφόδια σε ένα άτομο ώστε να προσαρτηθεί σε μια κοινωνική δομή.Περιλαμβάνουν επίσης το σύνολο των προσωπικών αξιών το οποίο καθορίζει την ικανότητα ενός ατόμου να συνεργάζεται […]

Read More
Dec 13

Αποτελεσματικές δεξιότητες Επικοινωνίας

#CREW ProjectComment Closed

Ο στόχος της επικοινωνίας είναι να μεταφέρουμε το μήνυμά μας στους άλλους ξεκάθαρα και με σαφήνεια. Για αυτό, πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το μήνυμά μας, ποιο είναι το κοινό και πώς θα γίνει αντιληπτό. Πρέπει να αναλογιστούμε τις συνθήκες γύρω από την εκάστοτε επικοινωνία που έχουμε προγραμματίσει, όπως το ενδεχόμενο να συμβεί κάτι αλλά […]

Read More
Dec 13

Δεξιότητες Παρουσίασης

#CREW ProjectComment Closed

Η παρουσίαση είναι μια μορφή επικοινωνίας. Προσπαθούμε να μεταδώσουμε στο κοινό τις γνώσεις, τις πεποιθήσεις, τις εκτιμήσεις μας σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα ή/και να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεδομένων ή τα αποτελέσματα μιας έρευνας κ.λπ. Μια παρουσίαση μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορες καταστάσεις, όπως η συζήτηση σε μικρή ομάδα ή σε μεγάλο κοινό […]

Read More
Dec 13

Σαφήνεια

#CREW ProjectComment Closed

Η σαφήνεια είναι ένα από τα βασικά συστατικά της αποτελεσματικής επικοινωνίας και αναφέρεται στη δομή των σκέψεών μας σε μια λογική σειρά και στην επιλογή των σωστών λέξεων. Όταν οι ακροατές δυσκολεύονται να σας καταλάβουν, τελικά σας αγνοούν (https://voiceandspeech.com/clear-communication-skills/). Για να διατηρήσετε τη σαφήνεια στην επικοινωνία σας, θα χρειαστεί να: βεβαιωθείτε ότι αυτό που λέτε […]

Read More
Dec 12

Πειθώ

#CREW ProjectComment Closed

Η πειθώ είναι μια βασική δεξιότητα που αφορά τη διαδικασία να πείσει ένα άτομο να πραγματοποιήσει μια ενέργεια ή να συμφωνήσει με μια συγκεκριμένη ιδέα. Στην πραγματικότητα, η πειθώ συνδέεται στενά με την έννοια της επιρροής. Αυτή είναι η ικανότητα ενός ατόμου να επηρεάζει, να διαμορφώνει, να αλλάζει τις απόψεις, τις συμπεριφορές ή τις πράξεις […]

Read More
Dec 12

Μη λεκτική επικοινωνία και αναγνώριση της γλώσσας του σώματος

#CREW ProjectComment Closed

Για το 29% των ανθρώπων, οι νέες πληροφορίες προέρχονται μέσω της όρασης (μάθηση μέσω της όρασης, ή τα λεγόμενα οπτικά στοιχεία), το 34% μαθαίνει ακούγοντας (ακουστικά) και το 37% από την κίνηση (κιναισθητική). Είτε το γνωρίζει είτε όχι, όταν ένα άτομο αλληλεπιδρά με άλλους, δίνει και λαμβάνει συνεχώς σήματα χωρίς λόγια. Όλες οι μη λεκτικές […]

Read More
Dec 12

Ενεργή ακρόαση

#CREW ProjectComment Closed

Η ενεργητική ακρόαση είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο εξασφαλίζει πληροφορίες από άλλο άτομο ή ομάδα.  Το «ενεργό» στοιχείο περιλαμβάνει την πλήρη συγκέντρωση σε ό,τι λέγεται, την προσοχή στη συζήτηση, τη μη διακοπή και τη διάθεση χρόνου για να κατανοήσουμε τι συζητά ο ομιλητής. Περιλαμβάνει την ακρόαση με όλες τις αισθήσεις και την […]

Read More
Dec 09

Ισχυρότερες Ηγετικές Δεξιότητες

#CREW ProjectComment Closed

Μόλις ολοκληρώσουν αυτό το στάδιο, προσθέστε μια άλλη μπάλα — μετά άλλη και μετά άλλη. Οι μπάλες πέφτουν, κυλούν κ.λπ., αλλά προτρέψτε τους να τις σηκώσουν και να συνεχίσουν. Με πέντε ή έξι μπάλες, αρχίζει να μοιάζει πολύ με τσίρκο και θα φέρει πολύ γέλιο στην ομάδα! ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:  Μετά από περίπου πέντε λεπτά, ζητήστε από […]

Read More
Dec 09

Δημιουργικότητα

#CREW ProjectComment Closed

Η εξάσκηση των δεξιοτήτων δημιουργικής σκέψης σας είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής, ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο εργάζεστε. Σύμφωνα με τους Alves κ.α. (2005), η δημιουργικότητα μπορεί με απλό τρόπο να αναγνωριστεί ως η παραγωγή ιδεών, ενώ η καινοτομία συνεπάγεται τη μετατροπή αυτών των ιδεών σε ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία για να αγοράσει […]

Read More
Dec 08

Στρατηγικός σχεδιασμός: ανάλυση και αξιολόγηση, δημιουργία λύσεων και προβολή αποτελεσμάτων

#CREW ProjectComment Closed

Σε ποιο βαθμό η ζωή, οι δραστηριότητες και οι αποφάσεις ενός ατόμου εξαρτώνται από τον εαυτό του; Στον βαθμό που διαχειρίζεται κατάλληλα τη ζωή του, αναφέρει η δρ. Janina Radvilė, PMP, Λιθουανή σύμβουλος και λέκτορας για τη διαχείριση της ζωής του ατόμου. Παρά τις πολυάριθμες περιγραφές, ο στρατηγικός σχεδιασμός της προσωπικής καριέρας μπορεί να περιγραφεί […]

Read More
Dec 08

Απόδοση υπό πίεση

#CREW ProjectComment Closed

Ο όρος «απόδοση υπό πίεση» αναφέρεται συνήθως στην επαγγελματική ζωή, αλλά μπορεί επίσης να χρειαστεί να αποδίδουμε υπό πίεση στην προσωπική μας ζωή. Μπορεί να συναντήσουμε απόδοση υπό πίεση, όταν δεν έχουμε την τεχνογνωσία ή τις γνώσεις που απαιτούνται για να ολοκληρώσουμε μια εργασία (Bigelow, 2019). Η εκτέλεση υπό πίεση απαιτεί αποτελεσματική συναισθηματική διαχείριση, έτσι […]

Read More
Dec 08

Παροχή ειλικρινούς ανατροφοδότησης

#CREW ProjectComment Closed

„ Το να γνωρίζετε ποιες είναι οι δυνάμεις σας είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να γνωρίζει ένα άτομο για τον εαυτό του. “ Peter F. Drucker, management thinkerPeter F. Drucker, στοχαστής διαχείρισης Η εποικοδομητική κριτική είναι ίσως μια από τις πιο δύσκολες και ευαίσθητες διαδικασίες στη διαπροσωπική επικοινωνία. «Είναι εύκολο να πληγώνεις τους […]

Read More
Dec 08

Επίβλεψη και καθοδήγηση

#CREW ProjectComment Closed

Η καθοδήγηση περιγράφεται ως μια σχέση αφοσίωσης κατά την οποία ένα ανώτερο ή πιο έμπειρο άτομο παρέχει καθοδήγηση, συμβουλές και ευκαιρίες ανάπτυξης για να διαμορφώσει την επαγγελματική εμπειρίαενός κατώτερου επαγγελματικά ατόμου τόσο μέσω εργασιακής όσο και μέσω ψυχολογικής υποστήριξης (Eby, 1997).  Η καθοδήγηση μπορεί να επιφέρει μια σειρά από οφέλη για ενήλικες με χαμηλά προσόντα, […]

Read More
Dec 07

Δημιουργική και Κριτική σκέψη

#CREW ProjectComment Closed

Κριτική σκέψη έναντι δημιουργικής σκέψης Οι δεξιότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης είναι ίσως οι πιο θεμελιώδεις δεξιότητες που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση προβλημάτων. Η ικανότητα να σκεφτόμαστε κριτικά για ένα ζήτημα – να αναλύουμε μια ερώτηση, μια κατάσταση ή ένα πρόβλημα στα πιο βασικά του μέρη – είναι αυτό που μας βοηθά […]

Read More
Dec 07

Ευελιξία

#CREW ProjectComment Closed

Η ευελιξία στον τρόπο σκέψης είναι η ικανότητα να μετατοπίζεται η σκέψη ή η προσοχή ως απάντηση στην αλλαγή κανόνων ή γενικότερα ως απάντηση σε νέες ή απροσδόκητες καταστάσεις. Η ευέλικτη σκέψη αναφέρεται επίσης ως νοητική ευελιξία ή γνωστική ευελιξία.  (https://mindprintlearning.com/blog/flexible-thinking/) Μπορούμε να πούμε ότι η ευέλικτη σκέψη είναι η ικανότητα να προσαρμόζουμε άμεσα τις […]

Read More
Dec 07

Κριτική Παρατήρηση

#CREW ProjectComment Closed

Δώστε προσοχή στα μικρά πράγματα. Μετατρέπονται σε μεγάλα πράγματα-Jocko Willink Η κριτική παρατήρηση είναι η ικανότητα να παρατηρεί κανείς μικρές λεπτομέρειες ή να τις αποκτά μέσω ανάλυσης που επιτρέπει το χειρισμό καταστάσεων με μεγαλύτερη διακριτικότητα. Οι δεξιότητες παρατήρησης μάς ενημερώνουν για αντικείμενα, γεγονότα, στάσεις και φαινόμενα χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες αισθήσεις, διαμορφώνοντας έτσι τη βάση […]

Read More
Dec 07

Αντισυμβατική σκέψη (έξω από το κουτί)

#CREW ProjectComment Closed

Η έκφραση «σκέφτομαι έξω από το κουτί» είναι μια μεταφορά που σημαίνει, σε γενικές γραμμές, την προσέγγιση των προβλημάτων με νέους, καινοτόμους τρόπους, την αντίληψη περίπλοκων καταστάσεων με διαφορετικό τρόπο και την κατανόησή τους με βάση διαφορετικές απόψεις, σε σχέση με πολλές συγκεκριμένες συνθήκες. Η ανοιχτόμυαλη σκέψη είναι περίπλοκη, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι η […]

Read More
Dec 07

Κριτική Σκέψη

#CREW ProjectComment Closed

Η Κριτική Σκέψη είναι η ικανότητα να αξιολογεί κανείς πληροφορίες για να προσδιορίζει αν είναι σωστές ή λανθασμένες. Το να σκέφτεται κανείς κριτικά για ένα ζήτημα ή ένα πρόβλημα σημαίνει να είναι ανοιχτόμυαλος και να εξετάζει εναλλακτικούς τρόπους αναζήτησης λύσεων. Στις μέρες μας, η κριτική σκέψη ορίζεται ως η ικανότητα να σκέφτεται κανείς καθαρά και […]

Read More
Dec 07

Δεκτικότητα στις ιδέες και τις νέες πληροφορίες τρίτων

#CREW ProjectComment Closed

Όπως αναφέρεται στο λεξικό, «το να είναι κανείς δεκτικός» σημαίνει να είναι ανοιχτός σε νέεςιδέες ή αλλαγές. Εάν ανταποκρίνεστε θετικά στις προτάσεις άλλων ανθρώπων και δεν είστεπροσκολλημένοι στο δικό σας τρόπο σκέψης, τότε δεν είστε μόνο δεκτικοί, αλλά και ευέλικτοι. (https://www.vocabulary.com/dictionary/receptive) Τα δεκτικά άτομα είναι πιο πρόθυμα να εκτεθούν στις αντίθετες απόψεις άλλων. Στηνκαθημερινή ζωή, […]

Read More
Dec 07

Έλεγχος συναισθημάτων και διαχείριση άγχους

#CREW ProjectComment Closed

Οι διαπροσωπικές δεξιότητες είναι οι συμπεριφορές και οι τακτικές που χρησιμοποιεί ένα άτομο για να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με τους άλλους, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, αλλά ιδιαίτερα δεξιότητες επικοινωνίας όπως η ακρόαση και η αποτελεσματική ομιλία. Περιλαμβάνουν επίσης την ικανότητα να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε τα συναισθήματά σας Θα μάθετε […]

Read More
Dec 07

Ενδυνάμωση και Κίνητρο

#CREW ProjectComment Closed

Η ενδυνάμωση προτείνεται να περιλαμβάνει ατομικούς στόχους (π.χ. δεξιότητες, αυτονομία, έλεγχος και αυτοαποτελεσματικότητα) και λειτουργεί ως διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης (Hansson and Björkman, 2005). Επιπλέον, ορίζεται ως μια διαδικασία μέσω της οποίας οι άνθρωποι αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο στη λήψη αποφάσεων και στην ανάληψη δράσης, θέτουν νέους στόχους και αναπτύσσουν μεθόδους και στρατηγικές γιατην επίτευξη των στόχων […]

Read More
Dec 07

Διαθεσιμότητα για Συζήτηση και Συνεργασία

#CREW ProjectComment Closed

Η «συζήτηση» αναφέρεται στη διεξοδική εξέταση ενός θέματος για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Συλλογικά, ονομάζεται Ομαδική Συζήτηση που σημαίνει την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των υποψήφιων συμμετεχόντων για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Η όλη ιδέα είναι να συγκεντρωθεί μια ομάδα ανθρώπων σε μια κοινή πλατφόρμα για να μοιραστούν τις ιδέες τους. Η συνεργασία σχετίζεται με το […]

Read More
Dec 07

Καλύτερη ομαδική εργασία, Aποτελεσματικότητα και Παραγωγικότητα

#CREW ProjectComment Closed

Η ικανότητα ταυτόχρονης απόδοσης ως άτομο και μαζί με ανθρώπους σε αποτελεσματική ομαδική εργασία είναι το κλειδί για την επίτευξη ανάπτυξης και επιτυχίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η σημασία της ομαδικής εργασίας είναι ουσιαστική στο σημερινό διεπιστημονικό κόσμο. Επιπλέον, είναι αποδεδειγμένο ότι η ομαδική εργασία βελτιώνει τη συνολική αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα, επειδή […]

Read More
Dec 07

Εσωτερική Επικοινωνία

#CREW ProjectComment Closed

Η εσωτερική επικοινωνία είναι η υπεύθυνη λειτουργία για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων σε έναν οργανισμό. Το εύρος της λειτουργίας ποικίλλει ανάλογα με τον οργανισμό και τον επαγγελματία, από την παραγωγή και την παράδοση μηνυμάτων και καμπάνιας για λογαριασμό της διοίκησης, έως τη διευκόλυνση του αμφίδρομου διαλόγου και την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των […]

Read More
Dec 06

Ανεξαρτησία

#CREW ProjectComment Closed

Τι είναι η αυτονομία στο χώρο εργασίας Η αυτονομία έχει καθιερωθεί από καιρό ως ένα κρίσιμο συστατικό της επαγγελματικής εργασίας. Παραδοσιακά,η αυτονομία εξετάζεται ως ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο ή μια επαγγελματική ομάδα ελέγχει τις αποφάσεις και τις γνώσεις που χρησιμοποιούνται στην εργασία τους (VanHeuvelen, 2020). Η εργασιακή αυτονομία είναι η ελευθερία που δίνεται […]

Read More
Dec 06

Αλληλοσεβασμός

#CREW ProjectComment Closed

Διανύουμε μια εποχή που είναι πλέον πιο εύκολο από ποτέ για όλους να εκφράσουν τις απόψεις τους, ειδικά λόγω της ευρείας χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, το ερώτημα είναι, αυτή η ευκαιρία να εκφράσουμε ελεύθερα τις ιδέες μας μας έκανε πιο ανεκτικούς και μας βοήθησε να δείξουμε σεβασμό σεαπόψεις που μπορεί να είναι εντελώς […]

Read More
Dec 04

Ευαισθητοποίηση στη Διαφορετικότητα

#CREW ProjectComment Closed

Τα τελευταία χρόνια, λόγω του αυξανόμενου επιπέδου μετανάστευσης, πολιτιστικών ανταλλαγών και κοσμοπολιτισμού, η διαφορετικότητα έχει γίνει ένα δημοφιλές θέμα. Η έννοια «διαφορετικότητα» θα μπορούσε να εκφραστεί σύντομα με μία μόνο λέξη: διαφορές. Η ανθρώπινη ποικιλομορφία αναφέρεται στις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. Ο καθένας από εμάς ζει σε μια πλούσια και άπειρη ποικιλία ανθρωπότητας. Έτσι, η […]

Read More
Dec 04

Αξιοπιστία / Ειλικρίνεια

#CREW ProjectComment Closed

Ο όρος «αξιοπιστία» δεν αναφέρεται μόνο στην κατάσταση, όταν κάποιος/κάποια κάνει αυτό που είχε δεσμευτεί να κάνει, αλλά και στην ικανότητα να κοιτάξει γύρω του και να συνειδητοποιήσει τα καθήκοντα που πρέπεινα εκτελεστούν και στη συνέχεια να τα εκτελέσει. Αν και μπορεί να ακούγεται απλό, η αξιοπιστία απαιτεί από μόνη της μια ποικιλία από άλλες […]

Read More